Min filosofi

Dine resultater påvirker din trivsel og work-life-balance.

Din trivsel og work-life-balance påvirker dine resultater.

 

For at du kan sikre dig et fantastisk og bæredygtigt arbejdsliv, er det vigtigt at skabe en balance mellem de 3 hjørnesten: Resultater, trivsel og work-life-balance. Hver af disse 3 faktorer er vigtige i sig selv, men da de også påvirker hinanden indbyrdes, bliver det endnu vigtigere at finde en balance mellem de tre. Klik på figuren for at se hvilke definitioner jeg arbejder ud fra.

 

Uden RESULTATER, ingen trivsel og work-life-balance.

Uden TRIVSEL, ingen resultater og work-life-balance.

Uden WORK-LIFE-BALANCE, ingen resultater og trivsel.

 

Det kan måske virke lidt bombastisk at sige det så kategorisk, men det er sandt. Hvis du har udfordringer med at lykkes i dit arbejdsliv, så påvirker det med største sandsynlighed din trivsel og din work-life-balance i negativ retning. Det gør det, fordi det er et grundlæggende behov for os mennesker at skabe og bidrage til noget, der er større end os selv. Når vi ikke får opfyldt dette behov, vil det påvirke vores glæde og trivsel i hverdagen. Og de manglende resultater (og dermed det uopfyldte behov for at skabe/bidrage til noget) vil påvirke, hvordan vi træffer beslutninger, agerer og prioriterer i vores hverdag og dermed påvirke vores work-life-balance.

Det er også super afgørende, at du kan lide dit job og trives i dit arbejdsliv for, hvis du ikke trives, vil du slet ikke være i stand til at skabe så markante resultater, som du vil kunne, hvis du er vild med dit job og dit arbejdsliv. Du har simpelthen ikke adgang til dine helt unikke og kreative ressourcer og kapaciteter, hvis du ikke nyder din arbejdshverdag. Og så føles det jo også meget bedre når vi kan lide vores arbejdsliv. Det giver glæde, energi og overskud, hvilket igen er med til at sikre en bedre work-life-balance.

Og hvis du har svært ved at balancere dit arbejdsliv og dit øvrige liv, så arbejdslivet fylder fysisk og mentalt mere end, hvad du reelt set ønsker, så vil din glæde og trivsel i hverdagen med stor sandsynlighed ikke være helt i top. Du vil muligvis have svært ved at være nærværende og nyde at være sammen med din partner og dine børn. Eller du er måske fyldt med dårlig samvittighed over, at du endnu en gang prioriterede jobbet fremfor familien? Måske ender du gang på gang med at bebrejde dig selv, at du ikke er bedre til at have work-life-balance? Når du er fyldt med svære følelser, påvirker det både din glæde i hverdagen og din evne til at skabe værdi og markante resultater. 

Hvis du skal være i stand til at balancere de tre hjørnesten, er du nødt til at finde opskriften på det arbejdsliv, som passer til dig, og den du er. Kun på den måde vil du være i stand til at lykkes på jobbet, SAMTIDIG med at du trives og oplever work-life-balance.

Men hvordan balancerer du så de 3 hjørnesten?

 

Nøglen til at balancere de tre hjørnesten – resultater, trivsel og work-life-balance – ligger i din evne til at styre din TID og dit ENERGINIVEAU.

Hvis du ønsker dig et godt arbejdsliv, hvor du trives og har work-life-balance samtidig med at du lykkes på jobbet, er det vigtigt, at du fokuserer på, hvordan du bruger både din tid og din energi bedst muligt.

Din tid og energi er nemlig det, der tilsammen udgør dit personlige ressourceniveau. Du kan forestille dig en sæk med tid og en sæk med energi. Det er de personlige ressourcer, som du har til rådighed i løbet af en dag til at gøre alt det, du skal og vil – både på jobbet og i dit privatliv. Det gælder derfor om, at du bruger din tid og energi på den mest hensigtsmæssige måde, hvis du vil skabe resultater, trives og have work-life-balance.

Hvis du ikke er meget påpasselig med HVORDAN, du bruger din tid og energi, kan du meget vel komme til at tømme dine personlige ressourcer, inden du overhovedet har skabt de nødvendige resultater eller fået gjort de andre ting, der også er med til at sikre din trivsel og work-life-balance.

 

Tre ting skal være på plads for, at du bruger din tid og din energi bedst muligt, så du kan skabe dig et fantastisk arbejdsliv med resultater, trivsel og work-life-balance

Du skal sidde i det (for dig) rigtige job

Det rigtige job passer på din tid og giver energi og giver dig mulighed for at skabe resultater SAMTIDIG med, at du trives og har work-life-balance. Det forkerte job gør præcis det modsatte.

Via coachingen tuner vi ind på, hvordan dit nuværende job passer til dig, og den du er, og hvad for nogle knapper du eventuelt kan skrue på for at få et bedre arbejdsliv, en højere grad af trivsel og en bedre work-life-balance. Måske kan småjusteringer i dit nuværende job gøre en kæmpe forskel? Måske er det tid til at finde et andet job, der ærer, hvem du er og gør det muligt for dig at bruge din unikke gave og dine helt særlige kompetencer? Uanset hvad, så kan coachingen støtte dig på rejsen frem til at finde et godt arbejdsliv, der passer til den, du er.

 

Du skal have et støttende mindset

Et støttende mindset øger dit personlige ressourceniveau og din evne til at skabe et godt arbejdsliv med resultater, trivsel og work-life-balance. Et ikke-støttende mindset vil sabotere din indsats for netop at skabe dette.

Via coachingen hjælper jeg dig med at skabe et støttende mindset, så du kan gå ud og erobre verden. Du vil blive bedre til at skabe resultater og få en bedre trivsel og work-life-balance. Når det sker, vil det føles som om, at du får et helt nyt arbejdsliv (og liv generelt).

 

Du skal praktisere en helt særlig form for selvledelse

Din evne til at navigere igennem en travl og udfordrende arbejdsdag er afgørende for, om du bruger din tid og din energi bedst muligt, så du kan skabe resultater, samtidig med, at du trives og har work-life-balance.

For at du kan navigere bedst muligt igennem din hverdag, er det vigtigt, at du hver eneste dag praktiserer:

  • Produktivitet
  • Autenticitet
  • Kærlighed til dig selv

 

Via coachingen viser jeg dig, hvordan du bliver super produktiv og skaber resultater SAMTIDIG med, at du passer bedre på dig selv! Vi vil også arbejde med modet til at stå ved dig selv og sige, hvad du mener og tænker. Du vil skridt for skridt føle dig lettere, gladere, mere fri og mere energifyldt!